Sunday, April 1, 2012

April Fool's Day Noon

Sakto ang Araw ng Palaspas ngayon, na pumatak ng ika-una ng Abril, April Fool's Day.

Para kasing isang prank ang nangyari kay Hesus itong araw na ito.

Pumasok Siya sa Herusalem, at ang lahat ng tao'y sinalubong Siya na para Siyang isang hari. Ang lahat ay nagbubunyi sa Kanya, sumisigaw ng "Hossana!" Tanggap na tanggap Siya ng mga o, tulad ng mga Pilipino sa pagtanggap kay Pacman, tulad ng mga Fil-Am kay Jessica Sanchez, o tulad ng pagtangkilik ni Conrado de Quiros kay P-Noy.

Kaso, hindi pa nagtatapos ang linggo, 'etong mga tao ring ito ang sisigaw at hihinging ipako Siya sa krus.

Parang sinasabi ng mga tao kay Hesus, "'Yung nakaraang Linggo, dyok lang 'yun. April Fool's Day!"

Ang hindi nila alam, isang prank din ang ginagawa ni Hesus sa kanila. Hindi nga lang nakakasakit o nakakaasar ang prank na ito. Sa halip, nakakapagbigay-buhay pa nga.

Sapagka't sa pamamagitan ng pagkamatay ni Hesus sa paraang "nakakahiya", nasalba N'ya tayo sa kamatayan...sa kamatayan ng kaluluwa.

Marahil, ang pinaka-"kawawa" na nilalang na nakatanggap ng prank na ito ni Hesus ay ang demonyo.
"April Fool's Day!" ang marahil na sinabi sa kanya ni Hesus.

Buti na lang at hindi tayo ang nasa-receiving end.